"Estradör med
   själ och hjärta""Enn mästerlig magisk
   musikalisk resa""En strålande estradör med
   fantastisk tajming"


    Läs fler under rubriken PRESS